FRITERA OFOG
Miljonprogrammet, ett projekt som pa
̊gått sedan 2003 i vilket över en miljon fotografier tagits
av Karl Larsson. En miljon, ett magiskt tal, en svindlande tanke, ett uttryck i tiden, vad
inneba
̈r det egentligen? Med en utgångspunkt i informationssamhället bygger projektet
p
å olika tankar kring tematiken abstrakt kontra konkret. Sett utefter dess fysikaliska
egenskaper som tva
̊dimensionell representation av ljus finns det en vilja att se fotografiet
som en opartisk sanning. Ta
̈mligen töjbar sådan genom manipulation av olika slag. Utifrån
projektets volumino
̈sa karaktär hamnar teoretisk fokus på ett okomplicerat sätt bortom
teknokratins sa
̈songsbetonade antaganden. Utan att för den delen förglömma

konsekvenserna av de abstraktioner fotografiet representerar, en spegling av ett komplext

samspel. Där släktskapet till äganderätt och objektifiering kan härledas till maktfördelning;

vem beskriver, vad beskrivs. Spörsmål relaterade till människan som kulturellt betingad

varelse kan utifrån bilder (representationer) associeras till olika sociologiska, politiska,

filosofiska tankar och idéer. Vars frågor ständigt är aktuella. I Miljonprogrammet

representeras siffran av en bild, som ett sätt att uppleva komplexiteten i en värld där

sökandet efter lösningar går bortom svaren vi redan har. På så sätt kan en tvådimensionell

replika ses som ett ombud för en resa i tid och rum, en relation mellan fotograf och det

avbildade. Samtidigt som även associationer till upplevelser baserade på andra sinnen

än synen gör sig hörda. Projektet är ett sätt att visualisera det abstrakta som representerar

mer än bara tid och rum, bortom betraktarens invanda referensramar. Samtidigt byggs

verken upp via människans sökande efter igenkänning där fotografiet som medium

konkretiserar frågor kring orientering baserat på information om dess invånare.

Recension fr
ån Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2018-08-25/visuell-chockbehandling

 

 

 


Bilder på utställningen "Fritera Ofog" Galleri Rostrum, Malmö